Mang may mắn cho dịp Khai trương- Tân gia

Quà tặng khai trương là cầu mong đại cát, đại lợi, thuận buồm , xuôi gió, cầu mong cho việc làm ăn được thành công. do đó tặng những vật phong thủy sau đây rất phù hợp với ý nghĩa này

Tất cả sản phẩm có thể thêm nội dung, lời chúc gửi tới người nhận theo cách đặc biệt nhất

Xem thêm