Ngày 30 tháng 4 hàng năm là một trong những ngày lễ kỉ niệm lớn của Việt Nam, kỉ niệm ngày Giải phóng miền Nam, đánh dấu sự thắng lợi hoàn toàn của cuộc tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử

Các món quà biểu trưng kỷ niệm 30/4 chế tác theo yêu cầu

 

Xem thêm