Linh Thú

- Pha lê là một trong những chất liệu tốt nhất trong phong thủy. Danh mục này tổng hợp các linh thú như: Long, lân, quy, phụng, tỳ hưu, thiềm thừ... và nhiều loại linh thú khác.