Các Vị Thần Thánh

- Pha lê là một trong những chất liệu tốt nhất trong phong thủy. Danh mục này là tập hợp các vị Thần Thánh như: Thần Tài, Thổ Địa, Tam Đa Phúc Lộc Thọ, Quan Công... Rất phù hợp tặng đối tác, doanh nhân.