Pha lê/Vật phẩm để bàn

Chặn giấy và các vật phẩm cắm bút, để namecard chắc chắn là những sản phẩm không thể thiếu trên bàn làm việc.

Tuy nhỏ, nhưng đó là những vật phẩm xuất hiện thường xuyên nhất trong tầm mắt, là một giải pháp rất tốt cho thương hiệu.

Quý khách đừng ngần ngại khi đặt 1 sản phẩm. Chúng tôi sinh ra để phục vụ điều đó.