Vật phẩm để bàn pha lê

- Chặn giấy và các vật phẩm cắm bút, để namecard chắc chắn là những sản phẩm không thể thiếu trên bàn làm việc.

- Tuy nhỏ, nhưng đó là những vật phẩm xuất hiện thường xuyên nhất trong tầm mắt, là một giải pháp rất tốt cho thương hiệu.

Giá 1sp 120,000 đ
Giá 1sp 610,000 đ
Giá 1sp 355,000 đ
Giá 1sp 485,000 đ
Giá 1sp 425,000 đ
Giá 1sp 560,000 đ
Giá 1sp 560,000 đ
Giá 1sp 575,000 đ
Giá 1sp 575,000 đ
Giá 1sp 230,000 đ